Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Mensch und Umwelt im Mittelalter

 

Dit Duitstalig boekje is een bundeling van 21 essays over verschillende aspecten van het leven in de middeleeuwen, waarbij het gaat van vruchtafdrijving en het voorkomen van zwangerschappen tot ontbossing ten gevolge van de steeds maar groter wordende vraag naar hout.

Wist u bijvoorbeeld dat er voor de productie van één ton ijzer, zo'n zeven hectare bos gekapt moest worden om de benodigde houtskool voor de ijzersmelterij van te maken? Dat de kaalslag tengevolge van de ongebreidelde houtkap al in de middeleeuwen leidde tot een milieuramp die vergelijkbaar is met vandaag de dag in de tropen? Dat de productie van houtskool tot enorme, verstikkende luchtvervuiling leidde?

Voor wie een beetje Duits beheerst, is het boek echt heel goed te lezen en prettige is dat ieder het naar eigen voorkeur kan doorwerken. Zo heeft mijn betere helft natuurlijk als eerste de hoofdstukken 'Koken en eten in de middeleeuwen' en 'De voeding in de middeleeuwen' opgeslagen en ben ik juist begonnen met 'De vrouw in de middeleeuwse stad'.

 

Waarschijnlijk wisten we allemaal al dat alleen vrouwen uit de hoge adel in de middeleeuwen politiek actief konden zijn. Van gelijke burgerrechten tussen mannen en vrouwen was immers absoluut nog geen sprake. Alleen binnen zeer nauwe grenzen, was het vrouwen maar toegestaan om over het echtelijk vermogen te beschikken, hoewel de echtgenote in geval van nood, bij afwezigheid of ziekte van de man dat in bepaalde Duitse steden weer wel mocht.

 

Meer dan alleen de kinderen

Verder is het bij de positie van de middeleeuwse vrouw van belang om je te realiseren dat haar gemiddelde leeftijd op 29,8 jaar geschat wordt en dat er dus naar verhouding veel weduwnaren waren. Vandaar dat het heel normaal was dat oudere mannen hertrouwden met veel jongere vrouwen om op die manier een tweede of derde nest te stichten.

 

Lees verder

boecxskensde heilige maiolus in gebed 1465 .jpg

De heilige Maiolus in gebed 1465