Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Middeleeuwse vechtkunst

 

Wat zou een middeleeuwse huurling op het slagveld zijn als hij de middeleeuwse krijgskunst niet

beheerst? Gesneuveld.

Een goede voorbereiding was dus een zaak van leven of dood. Uit heruitgaven van Italiaanse en Duitse vechtkunstboeken van de veertiende tot in de zeventiende eeuw blijkt dan ook dat de middeleeuwse

huurling op het slagveld niet alleen ongewapend moest kunnen vechten, maar ook de basisprincipes

van het vechten met zwaarden, dolken, stokwapens (bijvoorbeeld hellebaarden) onder de knie moest

hebben. Vandaar dat De Vrije Ghesellen van Sint Joris zich trainen in al deze disciplines.

Het oefenen van bijvoorbeeld zwaardvechten met of zonder harnas trekt altijd behoorlijk wat publiek. Bovendien kunnen onze huurlingen zo hun wapenuitrustingen tonen, demonstreren welk wapen waar-

voor gebruikt kan worden en wat er zoal bij komt kijken voordat een strijder in vol harnas getooid het

slagveld op kon.

 

 

 

Volgende pagina

 

Vorige pagina