Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

So syn wy ghemaniert

Al in de dertiende eeuw schreef de Duitse dichter Tannhäuser zijn bekende 'Tischzucht' (= tafeletiquette). Drie eeuwen later hield vooral het gebrek aan tafelmanieren de gemoederen in hoge kringen nog steeds volop bezig en voelde de dichter Hans Sachs (1494-1576) zich geroepen om er zijn eigen schepje bovenop te doen. Voor de goede zaak wel te verstaan.

Op zijn beurt bracht hij dan ook zijn gedicht 'Eine Tischzucht' uit. Een gedicht dat weerklank vond in de hogere kringen. Op zichzelf is dat niet zo heel erg vreemd, want bij de hogere adel, de burgerij en de gilden groeiden goede manieren tegen het eind van de vijftiende eeuw uit tot een nieuw opvoedingsideaal.

Een spiegel

Ook Erasmus heeft in zijn 'Vorstenspieghel' zijn tijdgenoten een blik op hun eigen (wan)gedrag willen geven. Hij wilde ze een spiegel voorhouden en zo een handvat geven bij hun opvoeding. Het stukje dat ik uit "de Vorstenspieghel' heb uitgekozen gaat over goede tafelmanieren. Nu zou je kunnen zeggen; 'Ja maar, Erasmus dat was toch een humanist en geen echte Middeleeuwer meer?' en dan moet ik dat volmondig toegeven. Touché...

Toch kunnen we als laatgotisch re-enacters heel veel leren van 'de Vorstenspieghel'. Het geeft namelijk een kritische kijk op de gang van zaken aan tafel van de grote vorstenhuizen en patriciërs tegen het eind van de vijftiende eeuw. En laten we eerlijk zijn: Die tafelmanieren waren in de laatste decennia van de late Middeleeuwen echt nog niet zo heel veel anders dan aan het begin van de zestiende eeuw. Vandaar ook dat met name Erasmus zich er zo tegen keerde en vandaar dat ik zijn stuk over tafeletiquette naast dat van de schoenmaker Hans Sachs heb uitgekozen voor onze website.

Lees verder

 

Afgebeeld is het banket ter gelegenheid van het huwelijk van Regnault de Montauban met Clarisse. Het gaat hier om een boekillustratie uit 1462/70 van Loyset Liedet.

We zien de bruid in statiekleding afgebeeld op een centrale plaats tussen haar twee hofdames die (zoals het hoort) eerbiedig hun gezichten naar haar hebben toegewend, terwijl bedienden af en aan lopen met wijn en spijzen. Op de schotels zien we gevogelte, wat in de middeleeuwen sjiek en geliefd was. Ook het rode baldakijn benadrukt rijkdom.