Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

De wapenpas van Sint Joris, een voettoernooi

 

De Vrye Ghesellen van Sint Joris hebben op 16 en 17 mei 2009  binnen het kader van de Vestingfeesten te Geertruidenberg een sfeervol Riddertoernooi georganiseerd in de vorm van een zogeheten 'wapenpas'.

Dit is een gereglementeerde toernooivorm, waarbij de strijders het om beurten tegen elkaar moeten opnemen, waarbij de ene de rol van uitdager vervult en de ander de rol van de uitgedaagde.

 

Het toernooi heeft zich afgespeeld op het Gouverneursbolwerk, alwaar de hoogwaardigheidsbekleders en de adelllijke dames vanaf het échafaud en het publiek vanaf de aan weerszijden van het strijdperk gelegen taluds, de verrichtingen van de ridders hebben kunnen gadeslaan.

 

Wat is een wapenpas?

Deze wapenpas is een 15e eeuws toernooi ‘a plaisance’ te voet voor strijders in volledige harnasrusting.

'A Plaisance' betekent dat de Ridders elkaar niet daadwerkelijk naar het leven staan, maar op vriendschappelijke en sportieve wijze hun vaardigheden meten.

Dergelijke vriendschappelijke toernooien werden sedert de middeleeuwen tot in de 16e eeuw georganiseerd rond festiviteiten.

Zij dienden niet alleen tot vermaak van de edelen, stadbestuurders en het volk, maar ook om de deelnemende ridders hun vaardigheden te laten oefenen en te laten zien dat zij hun mannetje stonden.

Want wie vele wapenfeiten op zijn naam had staan, werd beschouwd als een ridder die in tijden van oorlog of oproer een waardevolle bondgenoot  kon zijn op het slagveld en ter verdediging van land, volk, have en goed.

 

Lees verder

1-2.jpg
2-2.jpg