Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Toen moest deze dochter scheiden,

Waar de vader zeer om schreidde,

Naar den oever van de zee,

Waar zij kreeg een schaap of twee.

 

Sint Joris, die was kloek van zeden,

Kwam daar spoedig aangereden.

En hij sprak deez' juffrouw aan,

Waarom dat zij daar kwam staan.

 

"Edele jonkman, wilt 't getuigen

Wil hier van deez' plaats af rijden,

Want hier zal komen eene draak,

Die mij zal slikken in zijn kaak."

 

"Ed'le juffrouw, wil niet schrikken,

Dat de draak u op zal slikken.

Ik zal gaan in Christus' naam

Maken hem als een lam zo ta(a)m."

 

Sint Joris, die was kloek van zeden,

Reed de draak kloekmoedig tegen

En hij ook kloekmoedig sta(a)k

Met zijn lans(s)e in den draak.

 

Toen was deze dochter gebleven

Onbeschadigd in haar leven

En zij wierde Katholijk,

Ja, geheel het koninkrijk.

 

 

 

 

Meer afbeeldingen

Een prachtige illustratie die het hele verhaal van het gevecht van St. Joris met de draak weergeeft, is te vinden als onderdeel van de randversiering van het 'Brevier van Maria van Savoyen' uit ca. 1430. De geïntergreerde afbeelding onderaan correspondeert precies met de tekst die binnen het kader van de randversiering is afgedrukt.

kader bij de tekst weer te geven en niet als 'zoekplaatje' in de randversiering.

In de broekdrukkunst speelden naturalistische randversieringen een belangrijke rol. Vooral veel plantenranken, kleine vreemdsoortige dieren, vogels en figuurtjes komen voor. Toch is de manier waarop het hier gedaan is heel afwijkend, want in de middeleeuwen was het gebruikelijk om bijvoorbeeld een verhaal als dat van St. Joris en de draak echt als een illustratie in een apart

Klik op de plaatjes voor een uitvergroting