Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Mathieu le Chevalier

De naamheilige van Mathieu le Chevalier van de Vrije Ghesellen van Sint Joris is de apostel Mattheus (naamdag 21 september).

Levi, zoals Mattheus eerst heette, is in Kauferman geboren en was tollenaar van beroep. Hij werd door Christus tot discipel geroepen en werd zo de auteur van het eerste evangelie, dat ontstaan is rond het jaar 42. Om alles wat onwaar of onjuist zou zijn uit te sluiten, schreef Mattheus heel sober en eenvoudig en deed dat in het Hebreeuws.

Het is bekend dat hij na de hemelvaart van Jezus het evangelie in Perzië heeft verkondigd en daar uiteindelijk een marteldood gestorven is. Zijn lichaam werd in 1084 naar Salerno gebracht en later in de hem toegewijde kerk eervol bijgezet  door Paus Gregorius VII.

 

Mathieu is…

In de bijbel horen wij na zijn roeping tot apostel echter niets meer over Mattheus: Hij was er gewoon… Toevalligerwijs is dit zeer herkenbaar in de figuur die Mathieu le Chevalier binnen de Vrije Ghesellen representeert: Ook Mathieu is. Tel daarbij op dat zijn naamheilige in de middeleeuwen is uitgegroeid tot de patroon tegen de dronkenschap, van de boekhouders, de douane, de bankiers en de belasting en het plaatje klopt wat hem betreft nog beter.