Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Catharina delle Torbiere

Catharina van Alexandrië († 307), de naamheilige van Catharina delle Torbiere, vrouwe van de Vrije Ghesellen, behoort tot de meest populaire heiligen van de middeleeuwen. Mede daardoor is haar leven dermate overladen met legendevorming dat over de werkelijke gang van zaken zo goed als niets meer met zekerheid valt te zeggen. Daarom werd ze met een paar andere heiligen (onder wie de heilige Margaretha van Antiochië, de heilige Christoffel en de op iets andere manier heilige Nicolaas) zelfs tijdelijk van de heiligenkalender afgevoerd…

 

Leuk verhaal

Toch blijft haar legende leuk, want Sint Catharina (naamdag 25 november), die stamde uit een roenmrijk patriciërsgeslacht, kende alle werken van Plato uit haar hoofd toen ze nog maar net vijtien was. Ze was de Heer met hart en ziel toegedaan en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering met hem te trouwen, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging van gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij zijn veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar dit pakte verkeerd uit: In plaats van Catherina werden de filosofen bekeerd, en wel tot het christendom.

 

 

Geradbraakt

Daarop wilde Maxentius haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, doordat het werd getroffen door de bliksem. Toen wilde de keizer haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het wel om haar te laten onthoofden. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. In de christelijke kunst is een rad het vaste attribuut waarmee de heilige Catharina wordt afgebeeld.

Catharina kijkt op naar de hemel van waaruit engelen het rad vernietigen, waarmee ze geradbraakt zou worden. In plaats daarvan worden nu de beulsknechten in het rad ter dood gebracht.

Uit: Les Belles Heures des Duc de Berry ca. 1413, gebroeders van Limbug

Klik op het plaatje voor een uitvergroting