Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Michaël Drolsbach von Beilstein

De voornaam van de leidende condotiere van de Vrije Ghesellen is uiteraard ontleend aan die van de Aartsengel Michaël (naamdag 29 september) die in de late middeleeuwen, samen met Sint Joris, de patroonheilige werd van ridderlijkheid en van de eerste ridderorde in Frankrijk. Bovendien werd Sint Michaël natuurlijk beschouwd als de patroon van het leger, de hemelse legerscharen en de schutsengel van de rooms katholieke kerk.

 

Steek dood die draak!

"...Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze beschermer tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen..."

"...En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak en zijn engelen voerden oorlog..."

Niet voor niets dus dat aartsengel Michael meestal werd afgebeeld in een glanzende rusting, terwijl hij met een vlammend zwaard bovenop de overwonnen draak – de duivel – staat.  

 

 

Aartsengel Michaël verslaat met zijn zwaard de duivel.

In veel schilderijen en afbeeldingen wordt de duivel echter als een draak afgebeeld. Zo'n voorstelling lijkt dan heel veel op St. Joris die de draak doodt, maar in tegenstelling tot St. Joris wordt de aartsengel Michaël altijd met vleugels en/of een aureool neergezet. Zo weten we wie wie is.

 

Meer plaatjes

Klik op het plaatje voor een uitvergroting