Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Wie deden er mee?

Deelnemen aan een toernooi was destijd voorbehouden aan degenen die zichzelf tot de Ridderstand mochten rekenen en zich het een en ander konden veroorloven.

Een compleet veldharnas kostte toen ter tijd naar verhouding al gauw ongeveer evenveel als tegenwoordig een gemiddelde koopwoning en dat konden maar weinigen zich veroorloven.

Tel daarbij op dat de 'man der wapenen' ook nog wat personeel er op na hield in de vorm van een heraut, pages en/of bedienden en u kunt zich een beeld vormen van wat het kostte om aan een toernooi mee te kunnen doen.  

 

Zoals van oudsher te doen gebruikelijk, hebben de Vrije Ghesellen van Sint Joris uitnodigingen doen uitgaan aan bevriende ridders die ter vergaring van roem en eer elkaar in het strijdperk wilden ontmoeten.

Daarbij ging het er niet alleen om wie de meeste gevechten zou winnen, maar werd er ook gelet op ridderlijk gedrag en wie op het meest bij de dames in de gunsten viel.

Naast de één tegen één gevechten, vonden er spectaculaire ontmoetingen van drie tegen drie plaats, waarbij er een engte (nauwe doorgang) verdedigd dan wel aangevallen moest worden.

 

Kampement

In vroeger tijden was het al zo dat de deelnemende ridders, al naar gelang waar zo'n toernooi gehouden werd, hun tenten opsloegen. Ook in Geerruidenberg hebben de deelnemers met hun equipage nabij het toernooiveld hun historisch kampement opgezet.

Behalve het vriendschappelijk strijdtoneel, speelde zich dus een doorlopend schouwspel af van ridders die in hun harnas werden geholpen door hun schildkapen en valets, terwijl hun personeel  aan geurende kookvuren bezig was het avondmaal te bereiden.

 

Lees verder

 

 

Waarom strijden ridders te voet en niet te paard ?

 

Tegen het eind van de 14e eeuw begon de manier waarop veldslagen werden gevoerd te veranderen; de ridders die van oudsher voornamelijk cavaleriecharges op de vijand hadden uitgevoerd, stegen af en bevochten de tegenstander in toenemende mate tezamen met het 'voetvolk'.

 

3-1.jpg