Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Ridderlijkheid, wat is dat?

In de hoogtijdagen van de hoofse ridderlijkheid  zou volgens de overleveringen, de ideale ridder de volgende eigenschappen hebben bezeten:

 

Prouesse

Een combinatie van durf, dapperheid en vaardigheden.  Het uitblinken in alle inspanningen die van een ridder worden verwacht, zowel in de krijg als anderszins. Het streven naar kracht die in dienst van rechtvaardigheid wordt gesteld en niet ter vergroting van het eigen ego.

 

Rechtvaardigheid

Zoek altijd de juiste en goede weg, niet belast door vooringenomenheid of persoonlijke belangen.

Erken dat het zwaard van rechtvaardigheid een vreselijk ding kan zijn, zodat het door het menselijkheid en genade moet worden getemperd.

Als het Goede zoals u dat ziet, de instemming van anderen ontmoet en u streeft het na   zonder opportunistisch eigenbelang, dan zal onmetelijke roem uw deel zijn.    

 

Loyaliteit

Wees gekend voor standvastige getrouwheid aan de mensen en idealen waarmee u verkiest te leven.

Er zijn vele plaatsen waar een compromis wordt verwacht; loyaliteit is niet een daarvan.

 

Verdediging of bescherming

De ideale ridder was door een eed gebonden om zijn heer te verdedigen en hen die afhankelijk van hem waren.

Verdedig altijd uw land, uw familie, en diegenen die u uw loyaliteit waardig acht.

 

Moed

Ridder zijn, betekent vaak moeten kiezen voor de moeilijke weg, die persoonlijke offers vraagt. Wees bereid om persoonlijke offers te brengen in dienst van de normen en personen die u dat waard acht. Tezelfdertijd zou een ridder naar wijsheid moeten streven om te zien dat stompzinnigheid en moed aanverwanten zijn. Moed betekent ook partij kiezen voor de waarheid in alle kwesties, in plaats van te kiezen voor de uitweg die leugen heet. Streef naar de waarheid waar mogelijk, maar herinner je om rechtvaardigheid met genade te matigen, anders kan de zuiverste waarheid verdriet veroorzaken.

 

               Lees verder