Algemeen

 

Agenda

 

Terugblik Wapenpas 2010

 

Eedele speysen

 

Gedicht van St.Joris

 

So syn wy gemaniert

 

Ter leeringhe ende vermaeck

 

Van boecxskens en wat dies meer sy

 

Van vechtkonst ende ridderlyckheit

 

Wie syn wy

 

Links

 

Herberg "Het Gelag van Isidorus"

 

Contact

 

Foto's VGSJ 2008

 

Voor informatie info@vgsj.nl

 

Veel plaatjes kunt u uitvergroten door er op te klikken

Wapenpas van Sint Joris
14, 15 en 16 mei 2010 op de Ruïne van Teijlingen,
georganiseerd door De Vrije Ghesellen van Sint Joris en
de Compagnie d'Ordonnance

Net als bij de eerste editie tijdens de vestingfeesten te  Geertruidenberg in 2009, is het oogmerk van de Wapenpas van Sint Joris om voor het publiek niet alleen maar een serie ridderlijke gevechten 'a plaisance' neer te zetten, maar vooral ook te streven naar een historisch juiste setting met het nodige ceremonieel.
Daarbij zijn dus ook belangrijke rollen weggelegd voor adellijke personages, herauten, valets en pages, knechten, meiden en knapen. Uiteraard zullen vertegenwoordigers van de Clerus niet ontbreken.
Bovendien zal de Theseïde van Boccacio ten gehore worden gebracht, een klassiek ridderepos dat precies aansluit bij wat wij met de Wapenpas van Sint Joris willen neerzetten.

Ridderlijk gedrag
De wapenpas van Sint Joris 2010 op de Ruïne van Teijlingen gaat een 15e eeuws toernooi 'a plaisance' te voet worden voor strijders in volledige harnasrusting. De ridders staan elkaar dus niet daadwerkelijk naar het leven, maar meten hun krachten op sportieve en vriendschappelijke wijze.
Dergelijke vriendschappelijke toernooien werden sedert de middeleeuwen tot in de zestiende eeuw georganiseerd rond festiviteiten.
Ze dienden niet alleen ter vermaak van de edelen, stadsbestuurders en het volk, maar ook om de deelnemende ridders hun vaardigheden te laten oefenen.
Daarbij ging het er niet aleen om wie de meeste gevechten zou winnen, maar werd er met name gelet op ridderlijk gedrag en wie het meest bij de dames in de gunsten viel.

Bovendien
Echter zullen ook de wapenknechten en de knapen gelegenheid krijgen om zich te oefenen.
Instructeurs van 'De Zwaardkring'  (www.zwaardkring.nl) zullen workshops geven in Middeleeuwse Krijgskunsten.